flexy

AGREGATI:

1. PREDFREZER SA DVA MOTORA KOJI RADE U SMERU I SUPROTNO OD KAZALJKE NA SATU SA DIJAMANTSKIM GLODALIMA
2. SEČENJE NA MERU SA JEDNIM MOTOROM
3. GORNJA I DONJA OBRADA IVICA SA DVA MOTORA NA 12.000 OBRTAJA
4. CIKLING GREBAČI RAVNI

Ostalo iz ponude Mašina